Ta strona wykorzystuje również kilka rodzajów plików cookie: techniczne i funkcjonalne pliki cookie, których absolutnie potrzebujemy, aby wszystko działało, gdy odwiedzasz naszą stronę. Ponadto używamy plików cookie, aby móc dokonywać statystycznych ocen korzystania z witryny. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności i Ustawienia plików cookie.

Ustawienia plików cookie

Te pliki cookie są nam potrzebne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.

Te pliki cookie zwiększają komfort użytkowania, na przykład poprzez zapisywanie preferencji językowych. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookies, niektóre z tych usług mogą nie działać prawidłowo.

Ta strona może oferować treści lub funkcje, które są dostarczane przez osoby trzecie na ich własną odpowiedzialność. Te osoby trzecie mogą ustawić własne pliki cookie, np. na przykład w celu śledzenia aktywności użytkownika lub personalizacji i optymalizacji swojej oferty.
Mogą to być m.in. następujące pliki cookies:
_ga (Google Analytics)
_ga_JW67SKFLRG (Google Analytics)
NID (Google Maps)

vapon3

Naprawa i kalibracja urządzeń 

Skontaktuj się z nami 

datacenter24767901920b

Skorzystaj z oferty szkoleniowej 

Darmowe webinaria

current62648591920c

Prawdziwą wartość marki mierzy się w serwisie

 Rath, Carsten K.  

waldmitstrasse

Towarzyszymy Wam w drodze ...

Więcej o nas

bildleiste

Zadowolenia klienta jest dla nas najważniejsze

Twoja opinia się liczy

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty zarys tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w części „Informacje o administratorze danych” w niniejszym polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Po pierwsze Państwa dane są gromadzone, gdyż są one nam przez Państwa przekazywane. Chodzi tutaj np. o dane, które są wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą podczas Państwa wizyty na stronie internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie otwarcia tej strony.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzanymi danymi?
W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych . Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach.  Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas.

Analityka i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być przedmiotem analizy statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w następującym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na niniejszej stronie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy usług. Chodzi tutaj przede wszystkim o adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Dostawca usług jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca usług będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego zobowiązań związanych ze świadczeniem usług i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Naszym dostawcą danym jest:

OptimaNet Schweiz AG
Stationstrasse 56
8472 Seuzach
Switzerland

Zawarcie umowy na realizację zamówienia
Aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z wymogami ochrony danych, zawarliśmy z naszym dostawcą usług  umowę o przetwarzanie zleceń.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych z należytą powagą. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy, a także w jaki sposób i w jakim celu.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może być obarczona ryzykiem wystąpienia luki w zabezpieczeniach. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca administratora danych

Administratorem danych dla tej strony jest:

MEGGER HOLDING GERMANY GMBH & CO. KG
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
96148 Baunach
Telefon: +49 9544/68-0
E-Mail: baunach@megger.com

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostają u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. W przypadku złożenia przez Państwa uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Inspektor ochrony danych zgodnie z wymogami prawa

Inspektorem ochrony danych w naszej firmie jest.

IfDDS GmbH
Strehlener Str. 14
01069 Drezno
Telefon: +49 351 27 57 90 57
E-Mail: megger@ifdds.eu

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm mających siedzibę w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na serwery amerykańskie tych firm. Zwracamy uwagę na to, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych osobowych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa jako osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie, (np. służby specjalne) przetwarzają, oceniają i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach kontrolnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać już udzieloną zgodę. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; MA TO RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO.).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO.).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR podmioty danych mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych dostępnych im administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłane są do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

- W przypadku kwestionowania dokładności przechowywanych przez nas Państwa  danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

- Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

- Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.

- Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć zarówno Państwa jak i nasze interesy. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na istotny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookies) lub trwale (stałe pliki cookies) na Państwa urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu do czasu ich samodzielnego usunięcia lub gdy Państwa przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

W niektórych przypadkach pliki cookies firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową (Pliki cookies firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies mają różne funkcje . Wiele plików cookies jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookies) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez Państwa (funkcjonalne pliki cookies, np. niezbędne do funkcjonowania koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,o ile nie została wymieniona inna podstawa prawna . Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie danych plików cookie opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w każdej chwili.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookies i zezwalać na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki . Jeśli pliki cookies zostaną wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez osoby trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookies (Zarządzanie zgodami)

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zarządzania zgodami na pliki cookies w celu uzyskania Państwa zgody na zapisywanie określonych plików cookies w Państwa przeglądarce oraz udokumentowania tej zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podczas otwierania naszej strony internetowej w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie, w którym zapisywane są wyrażone przez Państwa zgody lub ich odwołanie.

Zebrane dane będą przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do momentu, gdy sami usuną Państwo plik cookie lub gdy ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Technologia zgody na korzystanie z plików cookie jest wykorzystywana do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookies. Podstawę prawną stanowi art.. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są nimi:

- Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
- Zastosowany system operacyjny
- URL stron odsyłających
- Nazwa hosta komputera dostępowego
- Czas żądania serwera
- Adres IP 

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki logów serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślecie nam Państwo zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które zostaną tam podane, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania i w przypadku dalszych zapytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  jeśli Państwa żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest konieczne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli skierowano taką prośbę.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania,  (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności okresów przechowywania danych.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  jeśli Państwa żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest konieczne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli skierowano taką prośbę.

Dane przesłane przez Państwa przez formularz kontaktowy pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania,  (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności okresów przechowywania danych.

Komunikacja przez WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp uzyskuje jednak dostęp do metadanych, które powstają w trakcie procesu komunikacji (np.  nadawcy, odbiorcy i czasu). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że WhatsApp, zgodnie z własnym oświadczeniem, udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej spółce macierzystej Facebook, która ma siedzibę w USA. Dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp jest używany na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO). Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; może ona zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacyjne wymieniane pomiędzy i na WhatsApp pozostają naszą własnością do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania,  (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności okresów przechowywania danych.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Używamy Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager jest narzędziem, które umożliwia nam umieszczenie narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager sam w sobie nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie ani nie prowadzi samodzielnej analityki. Jest on wykorzystywany wyłącznie do zarządzania i dostarczania narzędzi, które umieszcza. Google Tag Manager przechowuje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art.. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli wymagana była odpowiednia zgoda, przetwarzanie opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę internetową. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak np. liczba wyświetleń strony, czas trwania wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są w razie potrzeby podsumowywane przez Google w profilu, który jest przypisywany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. cookies lub fingerprinting urządzeń). Informacje zbierane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli wymagana była odpowiednia zgoda(np. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP.. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny w związku z ruchem na witrynie i korzystaniem z internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane w Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika  (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamy (np. pliki cookies DoubleClick, identyfikator reklamowy Android,), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach.  Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną prywatności

Na tej stronie osadzone są filmy z kanału YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem przez nich filmu wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. YouTube nawiązuje więc połączenie z siecią Google DoubleClick – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film wideo.

Z chwilą uruchomienia filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informują one serwer YouTube o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie w urządzeniu użytkownika lub stosować podobne technologie rozpoznawania, takie jak (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m. i. do gromadzenia statystyk dotyczących filmów, poprawy komfortu korzystania z serwisu oraz zapobiegania próbom oszustwa.

Po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać również w niektórych przypadkach uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli wymagana była odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w każdej chwili.

Więcej informacji na temat prywatności w serwisie YouTube można znaleźć w jego polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Ta strona używa czcionek internetowych firmy Adobe do jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Po wejściu na tę stronę internetową przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby móc je prawidłowo wyświetlić na urządzeniu końcowym. W ten sposób przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że ta strona została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Według Adobe podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej.  Jeśli wymagana była odpowiednia zgoda, (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE:. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Więcej informacji na temat czcionek Adobe Fonts można znaleźć na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Politykę prywatności firmy Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps służy atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwej lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być odwołana w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. eCommerce i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych (Dane klientów i umów).

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego ((dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do pobierania opłat.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu stosunków handlowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi dotyczącymi kandydatów

Oferujemy Państwu możliwość zgłoszenia się do nas (np. drogą elektroniczną, pocztą lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). Poniżej informujemy Państwa o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych w ramach procesu zgłoszenia. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

W przypadku wysłania do nas aplikacji, przetwarzamy Państwa dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych etc.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG, nowa wersja zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zainicjowanie umowy) und – oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, podane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-nowa wersja i art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy w stanie złożyć Państwu oferty pracy, jeżeli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoje podanie, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (odrzucenie lub wycofanie podania o pracę). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty podania o pracę zniszczone. Zachowanie danych służy w szczególności celom przeprowadzenia dowodu w przypadku sporu prawnego.  Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy usunięciu jest sprzeczne z prawnym zobowiązaniem do przechowywania danych.

Ustawienia plików cookies