vapon3

Megger Repair Service.. 

Contact us..

datacenter24767901920b

Take advantage of our training offer

Free Webinar Series

More Information

current62648591920c

Customers don't care how much you know until they know how much you care.

Damon Richards

waldmitstrasse

Take advantage of our training offer

Free Webinar Series

More Information

bildleiste

Customer service is at the heart of a brand in the hearts of its customers.

Voice of customer feedback

Veri Koruma Beyanı

1. İlk bakışta veri koruma 

Genel bilgiler 

Aşağıda belirtilen açıklamalar, siz bu web sayfasını ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğu yönünde basıt bir genel bakış verir. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgi bu metin altında belirttiğimiz veri koruma beyanında yer almaktadır. 

Web sayfasında veri toplama 

Web sayfasında veri toplama konusunda kim sorumludur?
Web sayfasında veri işleme web sayfa işletmeni tarafından yapılmaktadır. İletişim bilgilerini veri koruma beyanı içerisindeki "sorumlu birim hakkında açıklama" bölümünde bulabilirsiniz. 

Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Verilerinizin bir kısmı sizin bildirdiklerinizden elde edilir. Burada örneğin irtibat formunda belirttiğiniz veriler söz konusu olabilir.

Diğer veriler,  ITsistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya  izninizle kaydedilir. Bunlar her şeyden önce  teknik verilerdir (örneğin İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme saati). Bu verilerin kaydı,  web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak yapılır. 

Verilerinizi ne için kullanırız?
Verilerin bir kısmı web sayfasının hatasız olmasının sağlanması için toplanır. Diğer veriler sizin kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir. 

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak hangi haklarınız var? 
Kaydedilen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında her zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca sizin bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkınız da bulunmaktadır. Eğer siz veri işlenmesine onay vermişseniz, bu onayı gelecekte her zaman iptal edebilirsiniz  Ayrıca belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin  kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.
Veri korumayla ilgili sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Analiz araçları ve üçüncü taraf sunucu araçları 

Web sayfasını ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle analiz programları ile yapılır. 
Bu analiz programlarına ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda belirtilen veri koruma beyanında bulabilirsiniz

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sayfası harici bir hizmet sağlayıcı (barındırıcı (Hoster)) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sayfasında kaydedilen kişisel veriler barındırıcının sunucularında saklanır.  Bu bağlamda bunlar özellikle IP adresleri, iletişim istekleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, isimler, web sayfası erişimi ve bir web sayfası aracılığıyla oluşturulan diğer veriler olabilir.

Barındırıcının kullanılması bizim   potansiyel ve mevcut müşterilerimize karşı  sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 6 fıkra 1- a) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için kullanılır ( DSGVO madde 6 fıkra 1- f)

Barındırıcımız, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

Aşağıda belirtilen barındırıcıyı kullanmaktayız 
OptimaNet Schweiz AG
Stationstrasse 56
8472 Seuzach
İsviçre 

Sipariş işleme konusunda bir sözleşme imzalanması.
Veri korumaya uygun işlemeyi sağlamak için, barındırıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.  

3. Genel Açıklamalar ve Zorunlu Bilgiler 

Veri Koruma 

Bu sayfaların işletimcileri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma kurallarına ve ayrıca bu veri koruma beyanına uygun olarak işlemekteyiz.

Bu web sayfasını kullandığınızda çeşitli kişisel veriler elde edilir. Kişisel veriler sizin kendinizi kişisel olarak tanımlayabileceğiniz verilerdir. Mevcut veri koruma beyanı bizim hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaç için yapıldığını da açıklar.   

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişimde) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz.Verilerin üçüncü  tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşa yönelik açıklama

Bu web sayfasında veri işlemeden sorumlu birim: 

MEGGER HOLDING GERMANY GMBH & CO. KG
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
96148 Baunach
Telefon: +49 9544/68-0
E-Mail: baunach@megger.com
Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Kayıt saklama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir kayıt saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işlenmesine verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka neden olmadıkça  (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler artık geçerli olmadığında gerçekleşir.

Yasal olarak zorunlu veri koruma görevlisi 

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.
IfDDS GmbH
Strehlener Str. 14
01069 Dresden
Telefon: +49 351 27 57 90 57
E-Mail: megger@ifdds.eu

ABD'ye veri aktarımı konusunda açıklama

Web sayfamıza diğerlerinin yanı sıra merkezi ABD'de bulunan şirketlerin araçları dahil edilmiştir. Bu araçlar aktif olduğunda kişisel verileriniz ilgili şirketin ABD sunucusuna aktarılabilir.  ABD'nin AB Veri Koruma Kanunu bağlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. ABD şirketleri, sizin ilgili kişi olarak yasal bir işlem başlatamayacağınız şekilde, kişisel verileri güvenlik yetkililerine aktarmakla yükümlüdür.Bu nedenle, ABD yetkililerinin (örneğin, gizli servis) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdiği ve kalıcı olarak saklayabileceği göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri konusunda herhangi bir etki imkanımız bulunmakatadır.

Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptal edilmesi

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Vermiş olduğunuz onayı her zaman iptal edebilirsiniz. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan reklam vermeye itiraz etme hakkı (DSGVO madde 21)

EĞER VERİ İŞLEME DSGVO MADDE 6 FIKRA 1 - E VEYA F DOĞRULTUSUNDA YAPILIYOR ISE, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZDA BULUNMA HAKKINIZ VARDIR; BU DURUM BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLENDİRME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAĞI BU VERİ KORUMA BEYANINDAN EDİNEBİLİRSİNİZ. İTİRAZDA BULUNURSANIZ, SADECE SIZIN MENFAATLERİNİZE, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜN ÜZERİNDE OLAN VEYA İŞLEMİN YASAL TALEPLERİN YÜRÜRLÜĞE KONMASI, İFASI VEYA YASAL TALEPLERİN SAVUNULMASINA  YARAYACAK ZORUNLU  NEDENLERİ KANITLAMADIĞIMIZ TAKDIRDE  İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK KULLANMAYIZ  (DSGVO MADDE 21 FIKRA 1 DOĞRULTUSUNDA İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM VERME AMACIYLA İŞLENMİŞSE,  BU REKLAM AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINA HER ZAMAN SAHİPSİNİZ; BU DURUM BU TÜRDE DOĞRUDAN REKLAM İLE BAĞLANTILI OLDUĞU TAKDİRDE PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK  DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR.   (DSGVO MADDE 21 FIKRA 2 DOĞRULTUSUNDA İTİRAZ)

Yetkili Denetim Merciine itiraz hakkı 

Veri sahipleri, DSGVO ihlali durumunda bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği yerde şikayette bulunma hakkına sahiptir.Şikâyette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri aktarma hakkı 

Sizin onayınız üzerine veya bir sözleşmenin ifası amacıyla otomatik olarak işlediğimiz veriyi size veya üçüncü bir tarafa  makinede okunabilir bir formatta verilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu sadece teknik olarak mümkünse gerçekleştirilecektir.

SSL- ya da TLS-şifreleme

Bu sayfada güvenlik nedenleriyle ve web sayfası operatörü olarak bize gönderdiğiniz örneğin  siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanılır.Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //"  değiştirilmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolüyle tanıyabilirsiniz.

Eğer  SSL- ya da TLS-şifrelemesi aktif ise, bize aktardığınız veriler üçüncü taraflarca okunmaz. 

Bilgi, Silme ve Düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemi sınırlandırma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bunun için her zaman bizimle iritibata geçebilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesini sınırlandırma hakkı aşağıda belirtilen durumlarda söz konusudur: 

 - Eğer bizde kayıtlı olan kişisel verilerinizin doğruluğuna  itiraz ederseniz, genelde bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız olacaktır. İnceleme süresi zarfında kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 - Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş / gerçekleşiyor ise silme yerine veri işlemenin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.

 - Eğer kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yok ise, ancak bunlara yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. 

 - Eğer DSGVO  madde 21 fıkra 1 doğrultusunda itirazda bulunmuşsanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulması gerekir. Kimin çıkarlarının daha üstün olduğu henüz belli olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Eğer kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırmış iseniz, bu verilerin - saklanması haricinde - sadece sizin onayınız ile veya yasal taleplerin yürürlüğe konulması, ifası veya savunulması veya diğer başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya  Avrupa Birliği  veya bir üye ülkenin önemli bir kamu yararı nedeniyle işlenebilir. 

4. Bu web sayfasında veri toplama 

Çerezler 

İnternet sayfalarımız "çerezler" kullanmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bunlar cihazınızda bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız otomatik olarak silene kadar cihazınızda saklanır.

Kısmen üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler, sitemize girdiğinizde cihazınızda da saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (örneğin ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanıza olanak tanır.

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Bazı web sayfası işlevleri bunlar olmadan çalışmayacağı için(örneğin alışveriş sepeti veya videoların görüntülenmesi)  teknik olarak çok sayıda çerez gereklidir.Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklamları görüntülemek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya istediğiniz belirli işlevleri sağlamak için (örneğin alışveriş sepeti için işlevsel çerezler) veya web sitesini optimize etmek (örneğin web hedef kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler DSGVO  madde 6 fıkra 1-f esasına göre farklı bir yasal dayanak verilmediği sürece kaydedilirler.Web sayfası işletimcisinin hizmetlerini teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş şekilde  sağlanması için çerezlerin depolanmasında yasal hakkı vardır. Çerezlerin depolanması için onay talep edilmişse, ilgili çerezler yalnızca bu onaya dayalı olarak saklanır (DSGVO  madde 6 fıkra 1-f a); onay her zaman iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sayfasının işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılması halinde, sizi bu veri koruma beyanı bağlamında ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Çerez onayı (Consent-Management)

Web sayfamız, belirli çerezlerin tarayıcınızda depolanması için onayınızı almak ve bunları veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için çerez onay teknolojisini kullanır.
Web sayfamıza girdiğinizde, tarayıcınıza verdiğiniz onay veya bu onayın iptalinin kaydedildiği bir tanımlama bilgisi kaydedilir.
Kaydedilen veriler, siz silmemizi isteyene kadar veya çerezi kendiniz silene kadar veya veri depolama amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmeden aynı kalır. 

Çerez onay teknolojisi, çerezlerin  kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı DSGVO madde 6 fıkra 1 cümle 1 -c'dir. 

Sunucu Günlük Dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosya bilgilerini otomatik olarak toplar ve depolar. Bunlar aşağıda belirtilenlerdir: 

 - Tarayıcı türü ve Tarayıcı sürümü
 - Kullanılan işletim sistemi 
 - Yönlendiren URL
 - Erişen bilgisayarın kullanıcı adı
 - Sunucu talebinin saati
  - IP-Adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez. 
Bu verilerin kaydı DSGVO madde 6 fıkra 1 - f esasına göre yapılır. Web sayfası işletimcisinin web sayfasının teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda haklı bir menfaati bulunur- bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İletişim formu 

Eğer siz iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi ve takibi  ve gelecek diğer sorular amacıyla tarafımızdan saklanacaktır.Bu verileri izniniz olmadan başkalarına aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla DSGVO madde 6 fıkra 1 - b kapsamında işlenir. İşleme diğer bütün durumlarda  bize gönderilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki yasal haklarımıza (DSGVO madde 6 fıkra 1- f) veya sizin izninize DSGVO madde 6 fıkra 1 -a ) dayalı olarak yapılır. 

Tarafınızdan iletişim formunda belirtilen veriler, bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi talep edene (örneğin talebinizin işlevi tamamlananak kadar)  veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler- özellikle saklama süreleri- bundan etkilenmeden aynı kalır.

E-posta, telefon veya faks ile talepler

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, sizin konunuzun işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin onayınız olmadan aktarmayız.

 Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekli olması koşuluyla DSGVO madde 6 fıkra 1-b kapsamında işlenir. İşleme diğer bütün durumlarda  bize gönderilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki yasal haklarımıza (DSGVO madde 6 fıkra 1- f) veya  sizin izninize (DSGVO madde 6 fıkra 1 - a ) dayalı olarak yapılır. 

Tarafınızdan iletişim formunda belirtilen veriler, bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi talep edene (örneğin talebinizin işlevi tamamlananak kadar)  veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler- özellikle saklama süreleri- bundan etkilenmeden aynı kalır.

WhatsApp üzerinden iletişim

Müşterilerimiz ve diğer üçüncü taraflarla  iletişim kurmak için biz anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ı kullanmaktayız.  Sağlayıcısı WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda'dır. 

İletişim, WhatsApp veya diğer üçüncü tarafların iletişim içeriğine erişimini engelleyen uçtan uca şifreleme (peer -to peer= yoluyla gerçekleşir. Fakat WhatsApp  iletişim süreci sırasında ortaya çıkan meta verilere (örneğin, gönderen, alıcı ve zaman) erişim sağlar. Bunun ötesinde biz WhatsApp'ın, kullanıcılarının kişisel verilerini ABD merkezli ana şirketi Facebook ile paylaştığına yönelik söylenti bulunduğunu da belirtmek isteriz. Veri işlemeyle ilgili daha fazla ayrıntı için WhatsApp'ın gizlilik politikasına bakınız https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp, müşteriler, ilgili taraflar ve diğer ticari ve sözleşmesel ortaklarıyla mümkün olan en hızlı ve en etkili iletişimdeki  yasal haklarımıza kapsamında kullanılır ( DSGVO madde 6 fıkra1 cümle 1- f). Buna ilişkin bir onay talep edildiği takdirde veri işleme sadece onay temelinde gerçekleştirilir; bu durum gelecekte istendiği zaman iptal edilebilir.

WhatsApp arasında ve WhatsApp üzerinden paylaşılan  iletişim içeriği, bizden silmemizi, saklama onayınızı iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri -bundan etkilenmeden aynı kalır.

5. Analiz Araçları ve Reklam 

Google Etiket Yöneticisi

Biz Google etiket yöneticisi kullanıyoruz. Sağlayıcısı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda'dır

İzleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri Google etiket yöneticisi yardımıyla web sayfamıza entegre edebileceğimiz bir araçtır.Google Etiket Yöneticisinin kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, çerezleri kaydetmez ve herhangi bir bağımsız analiz gerçekleştirmez. Sadece kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmek ve oynatmak için kullanılır. Fakat Google Etiket Yöneticisi IP adresinizi kaydeder ve bu adres, Google'ın ABD'deki ana şirketine de aktarılabilir.

Google etiket yöneticisinin kullanımı  6 Abs. 1 lit. f DSGVO madde 6 fıkra 1 - f yasal esasına dayalı olarak gerçekleştirilir. Web sayfası işletmeninin web sayfasında  çeşitli araçların hızlı ve kolay entegrasyonu ve yönetimi konusunda yasal olarak hakkı vardır. İlgili onay verildiği takdirde işleme sadece DSGVO madde 6 fıkra 1 - a esasıyla gerçekleşir, onay her zaman iptal edilebilir.

Google Analitikleri

Bu web saygası, Google Analitik web analiz hizmetinin işlevlerini kullanır.Sağlayıcısı Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda'dır

Google Analitik, web  sayfası işletmenine web sayfası ziyaretçilerinin davranışını analiz etmesini sağlar.  web sayfası işletmeni bu şekilde  sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler  Google tarafından gerektiğinde ilgili kullanıcı veya onun uç cihazına tasnif edilen bir profilde toplanır.  

Google Analytikler, kullanıcının kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla tanınmasını sağlayan (örneğin çerezler veya cihaz parmak izi gibi) teknolojileri kullanır. Bu web sayfasının kullanımı hakkında Google tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu analiz araçlarının kullanımı  DSGVO madde 6 fıkra 1 - f esasıyla yapılır. Web sayfası işletmeninin hem web sayfasını hem de reklam sunumunu optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmeye yasal olarak hakkı vardır. Bu bağlamda  bir onay talep edilmişse (örneğin, tanımlama bilgilerinin depolanmasına izin verilmesi), işleme sadece DSGVO madde 6 fıkra 1 - a esasıyla yapılır; onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddeleriyle korunur. Detaylar için bakınız: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP Anonimleştirme 

Biz bu web sayfasında IP anonimleştirme foknsiyonunu aktive ettik. Bu sayede  IP adresiniz ABD'ye gönderilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Bölge Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi Google'ın ABD'de bulunan sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.Bu web sayfası işletmeninin emri ile Google bu bilgileri web sayfası kullanımınızı değerlendirmek, web sayfası aktivitesi hakkında raporlar derlemek ve web sayfası işletmenlerine web sayfası aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytik çerçevesindek tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı Eklentisi 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bağlantısında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek Google'ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engelleyebilirsiniz..

Google Analitiks kullanıcı verilerini nasıl kullandığı hakkında daha fazla için bakınız Google Gizlilik Politikası: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Kayıt Saklama Süresi 

Google tarafından kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan ve çerezlere, kullanıcı kimliklerine (örneğin kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine (örneğin çift tıkla çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı veriler 14 ay sonra anonim hale getirilir veya silinir.. Buna ilişkin detaylar için bakınız: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Eklentiler ve Araçlar

Geliştirilmiş Veri Koruma ile YouTube

Bu web sayfası YouTube videolarına bağlanır. Sayfaları işleten Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz  YouTube tarafından bildirilene göre, bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında herhangi bir bilgi saklamamasını sağlar.Bununla birlikte, Genişletilmiş veri koruma modu, verilerin YouTube ortaklarına aktarılmasını zorunlu olarak dışlamaz.  Video seyrediyor olsanız da olmasanız da YouTube, Google DoubleClick ağına bu şekilde bağlanır. 

Bu web sayfasında bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu şekilde YouTube sunucusuna, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi verilir . Siz eğer YouTube hesabınızda oturum açarsanız, YouTube'un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

Bunun ötesinde bir videoyu başlattığınızda veya benzer tanıma teknolojilerini (örneğin cihaz parmak izi) kullandığınızda YouTube cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir.YouTube bu şekilde bu web sayfasını ziyaret edenler hakkında bilgi edinebilir. Bu  bilgiler, diğerlerinin  yanı sıra  video istatistikleri toplamak, kullanılabilirliği iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerektiği takdirde üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı bir YouTube videosunun başlamasından sonra başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

 YouTube kullanımı bizim online teklifflerimizin cazip bir şekilde gösterimi içindir. Bu DSGVO madde 6 fıkra 1 - f bağlamında yasal bir haktır.  Bu bağlamda  bir onay talep edilmişse veri işleme  sadece DSGVO madde 6 fıkra 1 - a esasına göre yapılır; onay her zaman iptal edilebilir.

Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi YouTube'daki veri koruma beyanında bulabilirsiniz. https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Yazı Tipleri

Bu web sayfası belirli yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Adobe web yazı tiplerini kullanır. Sağlayıcısı Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD  (Adobe)'dir.

Bu web sayfasını ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız gerekli yazı tiplerini cihazınızda doğru şekilde görüntüleyebilmek için doğrudan Adobe'den yükler. Bu esnada tarayıcınız ABD’deki Adobe sunucularına bağlantı kurar. Bu şekilde Adobe, bu web sayfasına IP adresiniz üzerinden erişildiğini öğrenir. Adobe tarafından verilen bilgiye göre yazı tipleri sağlandığında hiçbir tanımlama bilgisi kaydedilmez. 

Verilerin kaydedilmesi ve analizi DSGVO madde 6 fıkra 1 - f esasına göre yapılır. Web sitesi sayfası işletmenin web sayfasında yazı tipinin tek tip görüntülemesinde yasal olarak hakkı vardır. Bu bağlamda bir onay talep edilmişse (örneğin, tanımlama bilgilerinin depolanmasına izin verilmesi), veri işleme sadece  DSGVO madde 6 fıkra 1 - a doğrultusunda yapılır;  onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için bakınız: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Adobe yazı tipleri için detaylı bilgi konusunda bakınız: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

 Adobe veri koruma beyanı için bakınız: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Bu sayfa harihta hizmeti Google Maps harihta hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcısı Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Maps fonksiyonlarının kullanılması için IP adresinizin kaydedilmesi gerekir.Bu bilgiler genellikle Google tarafından ABD'deki sunuculara aktarılır ve burada saklanır. Bu sayfanın sağlayıcısının veri aktarımına bir etkisi bulunmamaktadır.

Google Maps kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin cazip bir şekilde sunumunu ve web sayfasında belirttiğimiz yerlerin kolay bulunmasını sağlar. Bu DSGVO madde 6 fıkra 1 - f bağlamında yasal hakkıdır. Eğer bir onay talep edilmişse, veri işleme sadece DSGVO madde 6 fıkra 1 - a bağlamında yapılır; onay her zaman iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için bakınız: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.e-ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Verilerin İşlenmesi (Müşteriler ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri sadece yasal ilişkinin kurulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız (envanter verileri). Bu, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi tedbirlerin işlenmesine izin verdiği ölçüde  DSGVO madde 6 fıkra 1 - b esasına dayalı olarak yapılmaktadır. Biz bu web sayfasının  kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) sadece kullanıcının hizmeti kullanmasını veya fatura kesmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisi sona erdikten sonra silinir. Yasal saklama süreleri dokunulmadan aynı kalır.

8. Kendi Hizmetlerimiz 

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

Size  başvuruda bulunma imkanı (örneğin e- posta, posta yolu ile veya online müracaat formu üzerinden) sağlamaktayız  Aşağıda başvuru sürecinde toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Size verilerinizin yürülükteki veri koruma kanununa ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak toplanacağını, işleneceğini ve kullanılacağını ve verilerinizin en üst düzey gizlilikle işleneceğini taahhüt ederiz. 

Veri toplamanın kapsamı ve amacı 

Bize bir başvuru gönderirseniz, bir istihdam ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu kadarıyla ilgili kişisel verilerinizi (örneğin  iletişim ve haberleşme verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri kapsamındaki notlar, vb.) işleriz.  Bunun yasal dayanağı Alman Hukukuna göre Yeni  Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG- neu) madde 26  ( bir istihdam ilişkisinin başlatılması)  DSGVO madde 6 fıkra 1 - b (genel sözleşme başlatılması) dır ve onay veririseniz  DSGVO madde 6 fıkra 1 - a'dır. Onay her zaman iptal edilebilir.  Kişisel verileriniz yalnızca şirketimiz bünyesinde başvurunuzun işleme alınmasına dahil olan kişilere aktarılacaktır.

Başvuru başarıyla sonuçlandığı takdirde, sunduğunuz veriler Yeni  Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG- neu) madde 26  ve  DSGVO madde 6 fıkra 1 - b esasına göre istihdam ilişkisinin ifası için veri işleme sistemlerimize kaydedilir.

Verilerin saklama süresi 

Size bir iş teklifinde bulunamazsak,  iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, ilettiğiniz verileri yasal haklarımız doğrultusunda  (DSGVO Madde 6 fıkra 1 - f)  başvuru işleminin sona ermesinden itibaren (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi)  6 aya kadar muhafaza etme hakkını saklı tutarız.  Sonrasında veriler silinir ve fiziki başvuru belgeleri imha edilir. Verilerin saklanması özellikle yasal bir durumda kanıt amaçlıdır. 6 aylık sürenin sona ermesinden sonra verilere ihtiyaç duyulacağı görülür ise  (örneğin yaklaşan veya bekleyen bir yasal anlaşmazlık nedeniyle), veriler daha uzun süre saklama gerekçesinin geçerliliğini yitirmesi ile silinir. 

Ayrıca eğer bir onay vermişseniz (DSGVO madde 6 fıkra 1 - a) veya yasal saklama yükümlülükleri silmeyi engeller ise,  bu veriler daha uzun bir süre saklanabilir.

Çerez ayarlamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Bu site ayrıca birkaç tür çerez kullanır: Web sitemizi ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışması için teknik ve işlevsel çerezlere ihtiyacımız var. Ek olarak, web sitesinin kullanımına ilişkin istatistiksel değerlendirmeler yapabilmek için çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgi Veri koruması ve Çerez ayarları 'te bulunabilir.

Çerez ayarları

Sitenin düzgün çalışması için bu çerezlere kesinlikle ihtiyacımız var.

Bu çerezler, kullanıcı deneyimini geliştirir. Örneğin, yapılan dil ayarlarını kaydederek. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, bu hizmetlerden bazıları düzgün çalışmayabilir.

Bu web sitesi, üçüncü taraf sunucular tarafından kendi sorumlulukları altında sunulan içerik veya işlevsellikler sunabilir.  Bu üçüncü taraf sunucular örneğin kullancı aktivitesini takip etmek için veya sunumlarını kişiselleştirmek ve optimize etmek için kendi çerezlerini koyabilirler. 
Bu diğerlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen çerezler olabilir: 
_ga (Google Analytics)
_ga_JW67SKFLRG (Google Analytics)
NID (Google Haritalar)